درباره ما

مؤسسه خیریه مهر کوثر کرج در بهار سال ۱۳۸۲ با شماره ۵۴۷ به ثبت رسید.

شایان ذکر است که این مؤسسه از سال ۱۳۷۴ مشغول به فعالیت بوده است و پس از هشت سال تلاش بی وقفه و همکاری خالصانه با مؤسساتی چون آسایشگاه توانمهر و مهر مادر، رسماً به ثبت رسید.

زمینه فعالیت مؤسسه خیریه مهر کوثر کرج، حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست، کمک به مراکز معلولین، اهداء کمک هزینه تهیه جهیزیه به خانواده های نیازمند، و پوشش مادی و معنوی دانش آموزان و دانشجویان است.

در حال حاضر ۱۱۰ خانوار تحت پوشش مستمر و ۱۵ خانوار تحت پوشش غیر مستمر مؤسسه می باشند.

موسسه خیریه مهر کوثر کرج سالهاست در راهی قدم نهاده که توانسته با بیدار کردن حس همدردی و نوع دوستی رسالت خود را در مفاهیم انسان و انسانیت به منصۀ ظهور برساند و در این راه پر فراز و نشیب بر این باور است که:

“برای گشاده دستان، شادیِ یافتن کسی که بستاند، از شادی دهش بیشتر است.”

اینها چنان می دهند که، در آن دره دوردست بته مُورد، عطر خود را در فضا می پراکند. با دست این کسان است که خداوند سخن می گوید و از پس چشم این کسان است که او به زمین می خندد.

دَهش، در برابر خواهش نیکوست، اما دهش بی خواهش و از روی گشاده دستی، نیکو تر است. پس امروز بده، تا فصل دهش از آن تو باشد، نه از میراث خوارانت. تو بارها می گویی “خواهم داد آما به آنکه سزاوار باشد.” درختان باغ تو چنین نمی گویند، این ها می دهند تا زندگی کنند، زیرا ندادن همان است و مُردن همان.

بی گمان آن کسی که سزاوار دریافت روزها و شبهای خود باشد، سزاوار دریافت دهش تو نیز هست و آن کسی که سزاوار نوشیدن از دریای زندگی است، سزاوار است که جام خود را از جوی باریک تو پر کند.

پس کاری کن که خود سزاوار دادن و دارای دست دهش باشی….


بهار با گشاده دستی تمام زیبایی های هستی را یکجا تقدیم می کند و هر انسانی به اندازه وسع خود از آن دریافت و با هستی هماهنگ و همراه می شود اما موسسه خیریه مهر کوثر، فصل نمی شناسد. در هر زمان و هر لحظه همه زیبایی ها، همه خوبی ها و همه  پاکی ها را یکجا تقدیم شما یارو یاوران این موسسه می کند و آرزو دارد همه روزهایتان مبارک و همه فصلهایتان شاد باشد.

موسسه مهر کوثر در کانادا

از سال ۲۰۰۴ به همت چند بانوی نیکوکار در تورنتو کانادا انجمن کوچک دوستانه ای تشکیل شد هدف این موسسه کمک به کودکان نیازمند و فارسی زبان در هر کجای دنیا اعم از ایرانی، افغانی است با این هدف شروع به جمع آوری حمایت های مادی و معنوی کرد، که با استقبال هموطنان روبرو شد. در نتیجه در صد آمدند که رسما این فعالیتها به ثبت برسد تا از نظر قوانین کانادا هم حرکتی صحیح باشد.

در ژانویه ۲۰۰۸ خیریه ای بنام مهر کوثر در دولت فدرال کانادا به ثبت رسید. این خیریه کاملا مستقل  است و به هیچ سازمان و گروهی چه در داخل و یا خارج از کانادا وابستگی ندارد و خوشحال است ازاینکه به همین نام خیریه ای در مهر شهر کرج در ایران در خدمت نیازمندان است شاید ما هم بتوانیم از راه دور با کمک های ناچیز خود با این خیریه همگام باشیم.

مهر کوثر در تورنتو کمک های مردمی را از طریق برگزاری بازارهای نیکو کاری جمع آوری می کند.

اداره این خیریه توسط هیئت مدیره انجام می شود و امور مالی آن زیر نظر حسابرس قسم خورده کانادا کنترل می شود.