حامی ما شوید

چگونه مددکار شویم؟

همانطور که می دانید حرفه مددکاری به خاطر تماس روحی و عاطفی با فرزندان بی سرپرست (تحت پوشش) از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا مددکار باید در ارتباط با فرزندان مانند پدر یا مادری مهربان و با خانواده ها مشاوری کارآمد باشد. همچنین یک مددکار به مانند پلی است بین خانواده ها و موسسه مهرکوثر.

یک مددکار باید:

۱ – ابتدا به این حرفه علاقه مند باشد و با عشق و همت والا در خدمت این عزیزان باشد.
۲ – مسائل عاطفی و روحی جوانان و نوجوانان تحت پوشش و شرایط معیشتی و اجتماعی آنان و رفتار احترام آمیز با آنان را دقیقا در نظر داشته باشد زیرا حفظ حرمت و کرامت فرزندان تحت پوشش و خانواده های آنان محور اصلی فعالیت های مهرکوثر می باشد.
۳ – به منظور آشنایی با نوع فعالیت موسسه وامور مربوط به فرزندان عزیز و خانواده های آنان باید زیر نظر همکاران مسئول آموزش لازم را فراگیرد.
۴ – با موسسه هماهنگ باشد، مطابق ضوابط و منشور مهرکوثر عمل نماید و سلیقه ای کار نکند.
۵ – زمان کافی برای همکاری با موسسه را داشته باشد و در زمان های تعیین شده بتواند وقت خود را با برنامه مهرکوثر تنظیم نماید تا امور دچار اختلال نشود.

عضویت در موسسه

در یک حرکت خیرخواهانه هر کس به هر میزانی که مشارکت نماید عضوی از گروه نیکوکاران به شمار می آید زیرا عمل نیکو و نوع دوستانه حد و مرزی نمی شناسد.
تکیه ما منحصرا به مساعدت و مشارکت های مردمی فرد فرد شما هم میهنان عزیز می باشد که از جوهر پاک خدادای و اخلاص شما سرچشمه می گیرد.
چون هزینه های تحصیل و زندگی دانش آموزان/ دانشجویان بورسیه شده (تحت پوشش) فقط توسط نوع دوستان نیکوسرشت تامین می شود و موسسه منبع مالی دیگری ندارد و از هیچ سازمان و نهاد دولتی کمکی دریافت نمی کند لذا صرفا مشارکت های مردمی و همت والای هموطنان عزیز سرمایه اصلی ما است.
حمایت های مالی و معنوی و تخصصی شما به هر میزان که باشد کمک بزرگی است که شاکر آن باید بود.

با عضویت در مؤسسه به خانواده پشتیبان و حامیان فرزندان سرافراز بپیوندید.

چگونه حامی شویم؟

اگر مایلید ما را در این امر فرهنگی، اجتماعی و حرکت نوع دوستانه یار و یاور باشید با تکمیل فرم، سرپرستی یک یا چند دانش آموز/ دانشجو را به عهده بگیرید و به گروه حامیان نیکوکار فرزندان تحت پوشش موسسه (بورسیه شده ها) بپیوندید.
تنها منبع مالی مهرکوثر فقط شما حامیان عزیز می باشید.

کمک به موسسه

از طریق شماره حساب های درج شده در زیر به صورت حضور ی و آنلاین می توانید کمک های نقدی خود را به دست ما برسانید

حساب بانک ملی موسسه (شعبه شهرداری مهرشهر)
 • شماره حساب:
 • ۰۱۰۶۰۳۵۵۵۲۰۰۹
 • شماره کارت :
 • ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۵۰-۴۵۰۴
شماره حساب ارزی (دلار)
 • :SwiftCode
 • MELIIRTHKRJ
 • :IBAN number
 • 12644100000115
شماره حساب ارزی (یورو)
 • :SwiftCode
 • MELIIRTHKRJ
 • :IBAN number
 • 12644100000126

فرم ثبت نام